مشخصات فردي
1- اين ثبت نام مخصوص راوياني مي باشد که در موسسه روايت سيره شهدا دوره روايتگري را گذرانده اند. ثبت نام دوره هاي جديد از طريق همين سامانه متعاقبا اعلام خواهد شد.
2- به ثبت نام هاي ناقص ترتيب اثر داده نمي شود.
* نام: * نام خانوادگی:
* نام پدر: * کد ملی:
* شماره شناسنامه: * محل صدور:
* تاریخ تولد:
  / / 13
* تصویر:

* وضعیت تاهل:
تعداد عائله:
* آدرس قم: * تلفن ثابت (قم):
* آدرس شهرستان: * تلفن ثابت (شهرستان):
آدرس محل کار: * شماره همراه:
* کد پستی:
ایمیل: وبلاگ:
* شماره حساب:
ردیفبانکشماره حساب: